• Header-kenniscentrum-1.jpg

« Back

Het nut van Mycorhizza

mycorrhiza10 нояб.

Hoewel je bij een schimmel misschien snel aan de groene spikkels op je bedorven sinaasappel of brood denkt, zijn er veel meer soorten. De soorten die in de bodem leven bijvoorbeeld. Bodemschimmels kunnen een heel groot deel van de biomassa onder de grond beslaan. Ze komen in alle soorten en maten voor en spelen een hele belangrijke rol in de ecosystemen van de bodem.

Relatie van mycorrhiza tot plantenwortels
Relaties tussen plantenwortels en schimmels komen heel vaak voor. Zo’n samenwerkingsverband wordt ook wel een mycorrhiza genoemd. Er zijn vier verschillende vormen te onderscheiden, afhankelijk van de manier waarop de schimmel groeit. Veel boomsoorten kunnen niet groeien zonder een relatie met bepaalde bodemschimmels. In de relatie tussen plant en bodemschimmel krijgt de schimmel koolstof en energie van zijn gastheer waardoor hij verder kan groeien. De schimmel neemt fosfor en andere voedingsstoffen uit de bodem op en brengt deze naar de plantenwortels die de stoffen opnemen zodat de plant kan groeien.

Mycorrhiza als bescherming tegen bodemziektes
Mycorrhiza biedt de plant een zekere bescherming tegen bodemziektes. De algemene tolerantie wordt verhoogd door de betere omzetting van voedingsstoffen en water (nutriëntenvoorziening), met name wat betreft de spoorelementen. Fytoalexinen die door planten geproduceerd worden vormen een bedreiging voor het aanvallende organisme in de grond, maar de mycorrhiza-schimmels kunnen bijvoorbeeld door het afscheiden van antibiotica of door competitie om infectieplaatsen en suikers ook direct remmend werken op de ontwikkeling van ziekteverwekkers.

Om gezonde planten te kweken is het eigenlijk een voorwaarde dat er mycorrhiza’s aanwezig zijn.

  • Mycorrhiza verhoogt de tolerantie voor droogte, vorst, zout, toxische metalen en extreme pH- en temperatuurschommelingen.
  • Mycorrhiza bevordert de groeikracht door een actief bodemleven.
  • Mycorrhiza kan door de productie van groeihormonen de beworteling, de bloei en de vruchtvorming stimuleren, maar geeft ook sterkere bladeren door betere siliciumopname.
  • Mycorrhiza levert door de afscheiding van klevende polysacchariden en de schimmeldraden zelf een substantiële bijdrage aan de vorming van een betere bodemstructuur.

Al met al is mycorrhiza een belangrijk onderdeel van het ondergrondse voedselweb en bevordert een rijk bodemleven. In de zogenoemde mycorrhizosfeer van de schimmeldraden worden niet alleen andere maar ook 5 keer zoveel micro-organismen gevonden dan in een wortelsysteem zonder mycorrhiza.

BAC mycorrhiza’s
BAC levert 4 soorten mycorrhiza in één potje onder de naam Funky Fungi. In combinatie met onze stimulatoren zullen deze schimmels zich sneller en continu koloniseren rondom het wortelstelsel van uw gewas. De schimmels moeten in contact met de wortels komen. Eén keer gevestigd, groeien ze met de wortels mee. Een dosering van 5 gram per plant, onafhankelijk van de potmaat is al voldoende voor een optimale groei van uw planten.

Advies over mycorrhiza
Heeft u behoefte aan meer informatie over de toepassing van mycorrhiza? Neem dan contact op met de adviseurs van BAC Online!

« Back

Scroll to top